Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Jestem mały, wiem więcej

Treść

 Jestem mały, wiem więcej

Temat umiejętności udzielania I pomocy przedmedycznej w naszej szkole jest podejmowany rokrocznie. Przyjmował on jednak różne formy: zapraszaliśmy straż pożarną, ćwiczyliśmy na lekcjach wychowania fizycznego, techniki, szkoliliśmy rodziców, nauczycieli. W tym roku poszliśmy o krok dalej realizując projekt edukacyjny ”Jestem mały, wiem więcej”. Projekt  zrealizowany został w naszej szkole przez Ochotniczą Straż Pożarną z Ropy przy współpracy Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa małopolskiego.

Projekt trwał od października do listopada. W ramach projektu przeszkolono 19 uczniów z trzecich klas w zakresie informowania społeczeństwa o zagrożeniach, kształtowania postawy obywatelskiej, postępowania w czasie burzy i powodzi, zagrożeń cywilizacyjnych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Ćwiczenia, które odbywały się zarówno w szkole jak i na remizie były prowadzone przez druha Bogusława Łukaszyka - zawodowego strażaka oraz panią Reginę Łukaszyk ratownika medycznego i nauczyciela wychowania fizycznego w naszej szkole.

Program projektu obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i postępowania w sytuacjach zagrożenia życia, a także zapoznanie się ze sprzętem przeciwpożarowym. Na zajęciach praktycznych uczniowie na pozorantach i  z  użyciem fantomów ćwiczyli resuscytację krążeniowo–oddechową, postępowanie przy złamaniach, zwichnięciach, krwotokach, zadławieniach, oparzeniach, padaczce, utracie przytomności. Uczyli się zasad zgłaszania zagrożeń do Powiatowego Stanowiska Kierowania czy Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zapoznali się z wyposażeniem miejscowej jednostki OSP Ropa oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Gorlicach.

29 listopada 2016 roku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu "Jestem mały - wiem więcej”. W posumowaniu projektu udział wzięli przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej szczebla centralnego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. 19 uczniów naszej szkoły przystąpiło do egzaminu i pomyślnie go zdało otrzymując stosowny certyfikat.

W ramach kontynuacji projektu wzięliśmy sobie za cel przeszkolenie wszystkich uczniów  naszej szkoły z zakresu udzielania I pomocy. Zajęcia odbywały się w różnych terminach w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz techniki. 

18025