Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Projekt "Szkoła Promująca Zdrowie"

Treść

Plany pracy      Prezentacje     Zadania

 Projekt "Szkoła Promująca Zdrowie"

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanych przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej.

W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Obecnie przyjęto, że;

Szkoła

* Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem,
w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.

* Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.

* Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia,
       w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

Promująca

* Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.

* Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie

* Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.

* Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych. 

Na podstawie opracowanych standardów przyjęto następującą definicję Szkoły Promującej Zdrowie oraz opracowano nowy model takiej szkoły.

 

Definicja szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

- dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

- podejmowaniu przez jej członków inicjatyw na rzecz zdrowia.


Szkoła Promująca Zdrowie dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i ponadto:

1. Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.

2. Tworzy strukturę i zarządzanie projektami promocji zdrowia, które umożliwiają skuteczne i ciągłe działania
             w zakresie promocji zdrowia.

3. Prowadzi edukację zdrowotną całej społeczności szkolnej i dąży do zwiększenia jej skuteczności.

4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:

  • zdrowiu i rozwojowi społeczności szkolnej
  • osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspieraniu ich poczucia własnej wartości,
  • uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej i osób ze społeczności lokalnej.

5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające ich zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu.

 

116056