Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Doradztwo zawodowe

Treść

 

Doradztwo zawodowe

 

 "Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał w swoim życiu

pracować nawet przez jeden dzień"

Konfucjusz

Doradca zawodowy to osoba, która udziela pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia. Spotkania z nim mają formę indywidualnych lub grupowych porad zawodowych. W swej pracy uwzględnia możliwości psychofizyczne i sytuację życiową uczniów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.


 Doradcą zawodowym w naszej szkole jest Pani Marta Włodarczyk - Deć.

Oto podstawowe zadania:

1.   Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.

2.    Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:

          bezrobocie,

          problemy zdrowotne,

          adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.

3.   Przygotowanie ucznia do roli pracownika.

4.  Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.

5.  Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu  w ramach lekcji przedmiotowych.

6. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

 

Doradca Zawodowy- zaprasza w każdy:


Piątek 10:00 - 11:30

lub do kontaktu mailowego doradca.spropa@wp.pl

"ZAPRASZAM - CZEKAM WŁAŚNIE NA CIEBIE!" 


WAŻNE LINKI DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI W RAMACH DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

·         http://new.koweziu.edu.pl/index.php – poradnictwo zawodowe (opisy zawodów, filmy o zawodach, publikacje, testy, itp).

·         http://www.doradztwozawodowe-koweziu.pl – poradnictwo zawodowe (testy, poradniki, itp.)

·         http://www.doradztwozawodowe-koweziu.pl/narzedzia-i-poradniki.html – poradnictwo zawodowe (testy, poradniki, itp.)

·         http://www.ohpdlaszkoly.ohp.pl – poradnictwo zawodowe (testy, pośrednictwo pracy, jak napisać CV, baza linków z ofertami pracy, itp).

·         http://www.wybieramzawod.pl/ – poradnictwo zawodowe (filmy o zawodach, testy, itp.)


Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Ropie
oraz program realizacji WSDZ na rok szkolny 2019/2020


Wybór szkoły ponadpodstawowej


Ważne terminy dla ósmoklasistów


Zasady obliczania punktów


 

 

 

109307