Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Wskaźnik BMI

Treść

 

Wskaźnik BMI - co on oznacza? 

Tym właśnie zagadnieniom poświęcono lekcje wychowania fizycznego w klasach VI. Wyjaśniono co właściwie oznacza skrót BMI i jak należy go obliczyć. I tak dla przypomnienia:

Wskaźnik masy ciała (BMI) jest obecnie najpopularniejszym i najprostszym miernikiem, stosowanym do klasyfikacji niedowagi, nadwagi i otyłości u osób dorosłych.

Zastąpił on wcześniej używane tabele masy ciała i wzrost, które nie uwzględniały zróżnicowania etnicznego, a większy nacisk kładły na wynik przeprowadzonych badań statystycznych. BMI to obecnie jedyny wskaźnik, który jest tak powszechnie stosowany. Okazuje się, że jest również bardzo stary ponieważ został opracowany ponad 100 lat temu przez, co ciekawe, matematyka Queteleta. Właśnie wtedy powstał znany nam wszystkim wzór:

BMI = kg/m2

Czyli masa ciała wyrażona w kilogramach podzielona przez wzrost w metrach podniesiony do kwadratu.

Niestety wskaźnik ten nie jest doskonały. Jego wadą jest fakt, że nie uwzględnia on składu masy ciała. Co to oznacza? Weźmy np. kulturystę, którego BMI może przekroczyć wartości uznane za prawidłowe. Według odczytu z tabeli może wynikać, że u osoby takiej pojawiła się otyłość, a nie jak jest w rzeczywistości jest po prostu duża masa mięśniowa. Jeśli mówimy o wskaźniku BMI należy również wyjaśnić takie pojęcia, jak prawidłowa masa ciała czy otyłość.

Prawidłowa masa ciała mieści się w przedziale BMI między 18,5 a 25 kg/m2, osoby z niedowagą klasyfikują się poniżej 18,5 kg/m2. Wartości niższe lub równe 15 kg/m2 są uznawane za niebezpieczne niski i mogą stanowić zagrożenie życia. W przypadku otyłości wyróżniamy III stopnie: 

Otyłość I stopnia: kiedy BMI ≥30 kg/m2

Otyłość II stopnia: kiedy BMI ≥35 kg/m2

Otyłość III stopnia: kiedy BMI ≥40 kg/m2

Ten ostatni rodzaj otyłości określany jest terminem otyłości olbrzymiej, jest stanem zagrażającym życiu i powinna być jak najszybciej zmniejszona.

Co zrobić kiedy wskaźnik BMI wskazuje nadwagę lub otyłość?

Przede wszystkim należy pamiętać, że szybka redukcja masy ciała nie jest zalecana przez żadnego dietetyka, a szczególnie osobom starszym. Najbezpieczniejsza utrata masy ciała powinna wynosić około 0,25-0,5 kg/tydzień dzięki czemu zostaje zapewniona stała redukcja masy ciała. Wydaje się niewiele, prawda? Ale w ciągu roku daje to 23 kg. Robi wrażenie?

 Co należy zrobić, aby tak się stało? Połączyć odpowiedni sposób żywienia oraz aktywność fizyczną.

Klasyfikacja otyłości wg BMI dla osób dorosłych (WHO) 

 

KLASYFIKACJA

PODZIAŁ

Ciężka niedowaga

<16,00

Umiarkowana niedowaga

16,00- 16,99

Lekka niedowaga

17,00- 18,49

Niedowaga

<18,50

Prawidłowa masa ciała

18,50- 24,99

Nadwaga

25,00 – 29,99

Otyłość

≥30,00

Otyłość klasy I

30.00 - 34-99

Otyłość klasy II

35.00 – 39.99

 

Obliczanie wskaźnika masy ciała za pomocą kalkulatora BMI dla dzieci i młodzieży odbywa się tak samo jak w przypadku dorosłych, jednakże interpretacja wyników jest bardziej skomplikowana. Standardowo BMI jest wyliczane z prostego wzoru, w którym masa ciała w kilogramach dzielona jest przez wzrost w metrach podniesiony do potęgi drugiej. Obliczanie BMI dla dzieci, nastolatków i młodzieży jest zależne od wieku i płci, podczas gdy dla dorosłych jest niezależne od tych czynników.

Skład masy ciała, wzrost i wiek dziewczynek i chłopców podlega ciągłym zmianom, dlatego opierając się na formule obliczania BMI dla dorosłych możemy otrzymać niezbyt dokładne wyniki, dlatego też naukowcy opracowali specjalne wskaźniki dla dzieci i młodzieży z podziałem na płeć - tzw. centyle, znajdują one zastosowanie dla osób w wieku 2-20 lat.

18022