Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Informacje

Treść

 

Informacja  na temat realizacji projektu ph. „Uczymy się aktywnie”

       W miesiącu listopadzie, po przeprowadzonej przez koordynatora projektu rekrutacji, Szkoła Podstawowa nr 1 im. KaOSG w Ropie włączyła się czynnie w  realizację projektu ph. „Uczymy się aktywnie”. Projekt oferuje uczniom zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia z zakresu przedmiotów przyrodniczych, matematycznych i informatyki.

Celem projektu jest: wzrost efektywności i atrakcyjności kształcenia w szkole poprzez doposażenie szkoły w narzędzia TIK, doposażenie pracowni przyrodniczej wg rekomendacji MEN, przygotowanie nauczycieli do realizacji zajęć przy wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz eksperymentu, a także  prowadzenie zajęć dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematycznych oraz w zakresie informatyki – kompetencji cyfrowych.  

W projekcie bierze udział liczna grupa uczniów oraz nauczycieli. Uczniowie mieli możność wyboru jednych, dwóch, a nawet trzech zajęć adekwatnych do ich umiejętności, predyspozycji i zainteresowań. Dokładne dane  uczestnictwa w zajęciach obrazuje tabela:

 

Klasa

Rodzaj zajęć

Ilość uczniów

Ia

zaj.dydakt.wyr. z matematyki
zaj.dydakt.wyr. z przyrody
zaj.dydakt.wyr. z informatyki
zaj.rozw.uzdolnienia matematyczne
zaj.rozw.uzdolnienia przyrodnicze
zaj.rozw.uzdolnienia informatyczne

-
1
5
-
5
3

Ib

zaj.dydakt.wyr. z matematyki
zaj.dydakt.wyr. z przyrody
zaj.dydakt.wyr. z informatyki
zaj.rozw.uzdolnienia matematyczne
zaj.rozw.uzdolnienia przyrodnicze
zaj.rozw.uzdolnienia informatyczne

-
3
5
-
5
3

II

zaj.dydakt.wyr. z matematyki
zaj.dydakt.wyr. z przyrody
zaj.dydakt.wyr. z informatyki
zaj.rozw.uzdolnienia matematyczne
zaj.rozw.uzdolnienia przyrodnicze
zaj.rozw.uzdolnienia informatyczne

8
-
8
8
5
4

IIIa

zaj.dydakt.wyr. z matematyki
zaj.dydakt.wyr. z przyrody
zaj.dydakt.wyr. z informatyki
zaj.rozw.uzdolnienia matematyczne
zaj.rozw.uzdolnienia przyrodnicze
zaj.rozw.uzdolnienia informatyczne

7
5
4
7
5
4

IIIb

zaj.dydakt.wyr. z matematyki
zaj.dydakt.wyr. z przyrody
zaj.dydakt.wyr. z informatyki
zaj.rozw.uzdolnienia matematyczne
zaj.rozw.uzdolnienia przyrodnicze
zaj.rozw.uzdolnienia informatyczne

7
5
5
6
2
6

IIIc

zaj.dydakt.wyr. z matematyki

zaj.dydakt.wyr. z przyrody

zaj.dydakt.wyr. z informatyki

zaj.rozw.uzdolnienia matematyczne

zaj.rozw.uzdolnienia przyrodnicze

zaj.rozw.uzdolnienia informatyczne

8

5

4

8

3

7

IVa

zaj.dydakt.wyr. z matematyki

zaj.dydakt.wyr. z przyrody

zaj.dydakt.wyr. z informatyki

zaj.rozw.uzdolnienia matematyczne

zaj.rozw.uzdolnienia przyrodnicze

zaj.rozw.uzdolnienia informatyczne

9

3

7

8

2

5

IVb

zaj.dydakt.wyr. z matematyki

zaj.dydakt.wyr. z przyrody

zaj.dydakt.wyr. z informatyki

zaj.rozw.uzdolnienia matematyczne

zaj.rozw.uzdolnienia przyrodnicze

zaj.rozw.uzdolnienia informatyczne

5

-

5

5

5

8

IVc

zaj.dydakt.wyr. z matematyki

zaj.dydakt.wyr. z przyrody

zaj.dydakt.wyr. z informatyki

zaj.rozw.uzdolnienia matematyczne

zaj.rozw.uzdolnienia przyrodnicze

zaj.rozw.uzdolnienia informatyczne

8

5

2

12 / 2 grupy/

5

8

Va

zaj.dydakt.wyr. z matematyki

zaj.dydakt.wyr. z przyrody

zaj.dydakt.wyr. z informatyki

zaj.rozw.uzdolnienia matematyczne

zaj.rozw.uzdolnienia przyrodnicze

zaj.rozw.uzdolnienia informatyczne

1

1

1

2

4

4

Vb

zaj.dydakt.wyr. z matematyki

zaj.dydakt.wyr. z przyrody

zaj.dydakt.wyr. z informatyki

zaj.rozw.uzdolnienia matematyczne

zaj.rozw.uzdolnienia przyrodnicze

zaj.rozw.uzdolnienia informatyczne

2

3

3

6

4

6

VIa

zaj.dydakt.wyr. z matematyki

zaj.dydakt.wyr. z przyrody

zaj.dydakt.wyr. z informatyki

zaj.rozw.uzdolnienia matematyczne

zaj.rozw.uzdolnienia przyrodnicze

zaj.rozw.uzdolnienia informatyczne

6

2

2

5

3

5

VIb

zaj.dydakt.wyr. z matematyki

zaj.dydakt.wyr. z przyrody

zaj.dydakt.wyr. z informatyki

zaj.rozw.uzdolnienia matematyczne

zaj.rozw.uzdolnienia przyrodnicze

zaj.rozw.uzdolnienia informatyczne

8

2

4

6

5

4

VIIa

zaj.rozw.uzdolnienia informatyczne

zaj.dydakt.wyr. z chemii

zaj.rozw.uzdolnienia matematyczne

 

1

2

2

VIIb

zaj.rozw. uzdolnienia informatyczne

zaj.rozw. uzdolnienia matematyczne

zaj.dydakt.wyr. z matematyki

zaj.dydakt.wyr. z chemii

zaj.dydakt.wyr. z biologii

6

3

7

2

4

VIIc

zaj.rozw.uzdolnienia matematyczne

zaj.dydakt.wyr. z matematyki

zaj.dydakt.wyr. z chemii

zaj.dydakt.wyr. z biologii

5

8

1

1

IIa

zaj.rozw.uzdolnienia matematyczne

zaj.rozw.uzdolnienia z fizyki

zaj.rozw.uzdolnienia z chemii

zaj.rozw.uzdolnienia informatyczne

zaj.dydakt.wyr. z biologii

zaj.dydakt.wyr. z matematyki

1

5

5

4

2

3

IIb

zaj.rozw.uzdolnienia matematyczne

zaj.rozw.uzdolnienia informatyczne

zaj.rozw.uzdolnienia z geografii

zaj. dydakt.wyr. z matematyki

zaj. dydakt.wyr. z geografii

zaj. dydakt.wyr. z biologii

zaj.rozw. uzdolnienia z biologii

7

4

3

6

4

2

2

II c

zaj.rozw. uzdolnienia z fizyki

zaj.rozw. uzdolnienia z biologii

zaj.rozw. uzdolnienia z geografii

zaj.rozw. uzdolnienia z matematyki

zaj. dydakt.wyr. z informatyki

zaj. dydakt.wyr. z matematyki

zaj. dydakt.wyr. z biologii

5

2

1

3

3

5

3

III a

zaj.rozw.uzdolnienia matematyczne

zaj.rozw.uzdolnienia informatyczne

zaj.rozw.uzdolnienia z geografii

zaj. dydakt.wyr. z matematyki

zaj. dydakt.wyr. z fizyki

zaj. dydakt.wyr. z geografii

zaj.rozw.uzdolnienia z chemii

zaj. dydakt.wyr. z chemii

3

4

2

8

1

4

1

1

III b

zaj.rozw.uzdolnienia matematyczne

zaj.rozw.uzdolnienia z biologii

zaj.rozw.uzdolnienia z chemii

zaj. dydakt.wyr. z matematyki

zaj. dydakt.wyr. z geografii

zaj. dydakt.wyr. z chemii

zaj. dydakt.wyr. z fizyki

 

5

5

3

7

5

5

4

III c

zaj.rozw. uzdolnienia z geografii

zaj. rozw. uzdolnienia z biologii

zaj. dydakt.wyr. z matematyki

zaj. dydakt.wyr. z chemii

 

1

5

14(2 gr)

4

 

 

34831