Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Zajęcia informatyczne

Treść

 

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające z informatyki

          

         Zajęcia rozwijające z informatyki w klasach młodszych prowadzą p. Dorota Sokół, p. Agnieszka Kucia i p. Iwona Kawa.

      Przeznaczone są dla uczniów klas I, II i III. Mają na celu rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów. Wiedzą oni jak należy zachować się w pracowni komputerowej, jaką przyjąć postawę podczas pracy z komputerem. Poznają podstawowe i rozszerzone funkcje edytora grafiki i edytora tekstu. Potrafią sprawnie z nich korzystać oraz pracować co najmniej w dwóch programach. Podczas zajęć pracują bardzo aktywnie. Praca z komputerami, laptopami, tablicą interaktywną sprawia im olbrzymią radość co daje się zauważyć patrząc na uśmiechnięte twarze dzieci. Potrafią zapisywać swoje prace w folderach, na pendrivie oraz wysyłać zadania na grupową pocztę czy też pracować na platformie edukacyjnej szkola24.net. Wielkim powodzeniem wśród uczniów cieszą się gry zamieszczone na takich stronach jak na przykład: szkola24.net., www.godzinakodowania.pl, https://blockly-games.appspot.com/, https://learningapps.org/, http://pisupisu.pl/, http://www.germanenglish.eu/ENGLISH/subject.html .

            

Zajęcia rozwijające z informatyki prowadzą p. Danuta Szydłowska, p. Regina Łukaszyk i p.Barbara Malisz. Zajęcia rozwijające uzdolnienia informatyczne skierowane są do uzdolnionych informatycznie oraz wykazujących zainteresowanie informatyką uczniów z klas IV, V i VI.

Mają za zadanie: pobudzenie ich inicjatywy i samodzielności, wyposażenie ich w większy zakres wiedzy i umiejętności praktycznych, umożliwienie im uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności, kształtowanie u uczniów zdolnych myślenia twórczego i rozwijania oryginalności. Nabywanie nowych i doskonalenie wcześniej zdobytych umiejętności w posługiwaniu się sprzętem i programami komputerowymi. Uczestnicy zajęć uczą się tworzenia stron internetowych, programowania, tworzenia i edycji multimediów (grafiki, animacji i muzyki) wykorzystania pakietu biurowego do nauki i rozwiązywania zadań z życia codziennego. Uczniowie w ramach zajęć korzystają między innymi z laptopów, tabletów, tablicy interaktywnej, skanera, aparatów fotograficznych, drukarki – sprzętu zakupionego w ramach projektu. Korzystają z platformy edukacyjnej Szkola24.net oraz zasobów multimedialnych.

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z informatyki w klasach starszych prowadzi pani Regina Łukaszyk. Przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI.

Celem zajęć jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, posiadających braki i widoczne problemy z opanowaniem podstawy programowej z uwzględnieniem potrzeb uczniów. Zajęcia obejmują  m.in. naukę posługiwania się terminologią informatyczną, obsługę komputera w jego praktycznym zastosowaniu,  Internetu, poczty elektronicznej w celu zdobywania wiedzy,  pozyskiwania i przetwarzania informacji, opracowania materiałów i projektów. Realizacja tych zadań przyczyni się nie tylko do wzrostu ich kompetencji informatycznych, ale również do rozwijania wyobraźni, planowania, samodzielnego myślenia, rozwiązywania problemów i wyciągania logicznych wniosków. W ramach zajęć uczniowie mają możliwość korzystania z laptopów, tabletów, tablicy interaktywnej, aparatów fotograficznych, drukarki. Korzystają z platformy edukacyjnej Szkola24.net oraz zasobów multimedialnych.

 

 

 

34831