Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Projekt "Uczymy się aktywnie"

Treść

 

 

Projekt "UCZYMY SIĘ AKTYWNIE"

Beneficjent Projektu – Gmina Ropa i Realizator Projektu - Centrum Usług Oświatowych w Ropie ogłasza nabór w ramach projektu Uczymy się Aktywnie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Nabór prowadzony jest dla uczniów Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Ropie. Nabór będzie miał miejsce w dniach od 22 września do dnia 28 września 2017r. Projekt przewiduje zrekrutowanie 435 uczniów z tych szkół.

Zajęcia planowane do realizacji w Ramach projektu:

a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
b) zajęcia rozwijające z matematyki
c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z informatyki
d) zajęcia rozwijające z informatyki
e) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych
f) zajęcia rozwijające z  przedmiotów przyrodniczych 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, w Biurze Projektu - Centrum Usług Oświatowych w Ropie, 38-312 Ropa, Ropa 780 oraz u Dyrektorów Szkół oraz na stronie internetowej Gminy Ropa www.ropa.iap.pl

 

Informacja  na temat realizacji projektu ph. „Uczymy się aktywnie”

  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające z matematyki

  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające z przyrody

  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające z informatyki

  Wycieczki edukacyjne do Warszawy.

   Wycieczki_edukacyjne do_Krakowa.

 

 

             

 

 

34831