Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Program Szkolny Reba

Treść

          Zbieramy zużyte baterie

Zachęcamy wszystkich uczniów, aby w trosce o środowisko naturalne aktywnie  włączyli się w zbiórkę zużytych baterii, zorganizowaną przez szkołę we współpracy z "REBA Organizacja Odzysku S.A".

Zużyte baterie przynoś do klasy nr 37.

Zużyte baterie powstające w naszych domach należą do grupy odpadów komunalnych, lecz ze względu na swój charakter nie powinny być wrzucane do zwykłego pojemnika na odpady, którego zawartość następnie trafia na składowisko odpadów. Składowanie zużytych baterii na składowisku jest niebezpieczne dla środowiska, dlatego też odpady tego typu wymagają prowadzenia oddzielnego procesu unieszkodliwiania. Aby można było je unieszkodliwić w sposób przyjazny dla środowiska należy w pierwszej kolejności zużyte baterie "wyłowić" z masy produkowanych przez nas odpadów.

Dzięki zebranym przez nas bateriom, możemy zgromadzić punkty i wymienić je potem na nagrody dla szkoły lub dla uczniów, którzy zgromadzili ich najwięcej.

1 kilogram baterii to 1 punkt

Bardzo DZIĘKUJEMY uczniom przynoszącym baterie.

http://www.reba.com.pl

34831