Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Program Profilaktyczny Debata - Nauczmy się żyć w trzeźwości

Treść

W dniach 25 - 26 kwietnia uczniowie klas 6a, 6b i 7a uczestniczyli w programie profilaktycznym „Debata”. Program  jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nastawiony jest  przede wszystkim na opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków, co ma ich chronić przed negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu, palenia papierosów i rozwojem innych zachowań ryzykownych.

Celem programu jest promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących stosowania używek, uświadamianie szkodliwości alkoholu oraz palenia papierosów na zdrowie i życie człowieka, kształtowanie systemu wartości, wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków, wspólne tworzenie opisowej definicji pojęcia „uzależnienie”, ukazywanie wpływu uzależnienia na zmianę zachowań człowieka.

W trakcie spotkania młodzież uświadomiła sobie, że jest zdecydowanie więcej strat z powodu picia alkoholu niż korzyści, które należy raczej rozumieć jako przypadkowe przyjemności. Nie muszą wybierać przyjemności, które w dalszej perspektywie nie są korzystne, a tym samym zwiększają ryzyko tego, że wymienione straty zaistnieją w ich życiu. Dyskutowali na temat emocji, których doświadcza się w trakcie spożywania alkoholu. Zostały im przedstawione regulacje prawne dotyczące jego spożywania i sprzedaży.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez trenerkę panią Małgorzatę Mac.

Uczniowie pozytywnie ocenili udział w programie, o czym świadczyły ich osobiste wypowiedzi po zakończeniu spotkania.

Koordynatorem realizacji programu w naszej szkole jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ropie, której serdecznie dziękujemy za współpracę. Organizacją spotkania zajęła się pani pedagog Marta Włodarczyk - Deć.

Materiały wypracowane na zajęciach.

                                              

84300