Przejdź do treści
3
Przejdź do stopki

- matematyczne

Treść

Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne
realizowane w ramach Projektu "Szkoły z widokiem na przyszłość"

 

„Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawdę, ale i najwyższe piękno – piękno chłodne i surowe, podobne do piękna rzeźby″
Bertrand Russell

Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne są prowadzone dla uczniów, którzy wykazują większe zainteresowanie przedmiotem matematyka, chętnie rozwiązują zadania i uczą się czegoś nowego.

Zajęcia te odbywające się  w ramach projektu „Szkoły z widokiem na przyszłość” prowadzone są w środy (1 h) oraz w piątki (2 h) przez mgr Agnieszkę Martuszewską. Uczestniczą w nich uczniowie klas 4-6 w liczbie 12 osób. Dzieci rozwiązują zadania z licznych działów matematycznych, dostosowane do ich wieku i umiejętności. Rozwijają dzięki temu umiejętność logicznego myślenia, szybsze kojarzenie faktów itp. Urozmaiceniem zajęć było przygotowanie przez uczniów, podzielonych na grupy, gier planszowych – matematycznych tj. „Matmografia”, „Wyspa Matematyczna” i „Matematyka na wesoło”. Uczniowie sami przygotowywali zadania matematyczne dla swoich kolegów wykazując się przy tym pomysłowością, kreatywnością i znajomością matematyki. Zadania te były sprawdzone przez prowadzącego zajęcia.

Na następnych zajęciach planowane są licytacje „Kto da więcej za zadania?”, gdzie uczniowie będą licytować zadania za przygotowane wcześniej pieniądze. Dzieci na zajęciach rozwijają nie tylko zdolności matematyczne, systematyzują wiedzę, ale także uczą się pracy w grupie, podziału obowiązków i współpracy.

A.M.

5949