Przejdź do treści
3
Przejdź do stopki

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Treść

Zajęcia rewalidacyjne
realizowane w ramach Projektu "Szkoły z widokiem na przyszłość"

Jeśli chcemy dać dzieciom równe szanse,

musimy traktować je w sposób zróżnicowany.

 

             Od września 2010 roku prowadzone są w naszej szkole  zajęcia rewalidacyjne.  Zajęcia te prowadzi pani mgr Renata Wójcik.
Mają one na celu pomóc dzieciom pokonywać trudności w nauce, nabraniu pewności siebie i wiary we własne siły. W zajęciach uczestniczy jeden uczeń z klasy II, dwóch uczniów z klas IV i jeden uczeń z klay V. Z każdym uczniem nauczyciel pracuje indywidualnie w wymiarze 3 godziny tygodniowo.

5951