Przejdź do treści
3
Przejdź do stopki

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Treść

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasach I-III

realizowane w ramach Projektu "Szkoły z widokiem na przyszłość"

          

      Głównym celem zajęć jest wyrównywanie szans, uzupełnianie braków u poszczególnych uczniów wynikających z różnych uwarunkowań.

Tematyka zajęć wynikaz założeń programowych realizowanych w klasie I-III. Są to zazwyczaj zajęcia w formie zabaw i gier prowadzonych głównie metodami aktywizującymi z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Urozmaicenie zajęć sprzyja ogólnemu rozwojowi uczniów oraz doskonaleniu umiejętności i poszerzaniu wiedzy z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczo-technicznej, muzyczno-ruchowej co pozwoli tym uczniom osiągać dobre wyniki w dalszej edukacji.

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasach IV-VI

realizowane w ramach Projektu "Szkoły z widokiem na przyszłość"

 

W roku szkolnym 2010/2011 jest kontynuowana realizacja projektu "Szkoły z widokiem na przyszłość".

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są z języka polskiego, matematyki, języka niemieckiego i języka angielskiego, w klasach IV-VI. Dzieci korzystają z materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć, które zostały zakupione za środki unijne rok wcześniej. Na bieżąco są przygotowywane karty pracy, konspekty oraz monitorowana jest frekwencja uczniów (listy obecności podpisywane na każdym spotkaniu).
Uczniowie i rodzice chwalą zajęcia, uważając, iż motywują one do nauki, rozbudzają zainteresowania, poszerzają horyzonty myślowe, a przede wszystkim umożliwiają lepsze zrozumienie materiału lekcyjnego.

 

5954